p6 com

ครูชัยยศ

ครูชัยยศ

เปิดใจ “ครูชัยยศ” ถูกปลดจากราชการ ยันขอเป็นครูอาสาให้เด็กๆ ครูชัยยศ อดีตครูจังหวัดเชียงใหม่ที่ถูกไล่ออกจากราชการ หลังสมัครรับอาหารกลางวันเท่าทุนนักเรียนเต็มจำนวน ก่อนถูก ป.ป.ช. ตัดสินว่ามีความผิด ตนยืนยันว่าตนไม่ได้กระทำการทุจริตแต่อย่างใด และจะทำหน้าที่เป็นครูอาสาสมัครให้การศึกษาแก่เด็กๆ ต่อไป วันนี้ (7 ธันวาคม 2566) นายชัยยอด สุขเตอร์ อายุ 57 ปี อดีตอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ แจงให้ นศ. ลดเวลาเรียน หลัง ป.ป.ช. แจ้งความฝ่าฝืนวินัยอย่างร้ายแรง วันนี้เขาได้รับการปล่อยตัวจากหน้าที่ราชการแล้ว แต่ฉันก็เสนอให้เป็นครูอาสาสมัคร สอนสัปดาห์ละ 2 วัน และเปิดร้านโรตีเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง สาเหตุที่ชี้ให้เห็นถึงความผิด นายชัยยศ ระบุว่า โรงเรียนแห่งนี้ยินดีต้อนรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ได้รับงบประมาณค่าอาหารกลางวัน เฉพาะสถานรับเลี้ยงเด็กและประถมศึกษาเท่านั้น ผู้จัดการจึงจัดการงบประมาณ ในกรณีที่มีไว้สำหรับนักเรียนประจำและนักเรียนมัธยมปลายที่ไม่มีการเคลื่อนไหวด้วย แต่ต่อมามีเรื่องร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. จนมีคำพิพากษาว่ามีความผิดต่อ ศ.ชัยยศ และเจ้าหน้าที่อีก 4 คน ซึ่ง ศ.ชัยยศ […]